რეგიონალურ ექსპერტთა ჯგუფში შედიან დამოუკიდებელი წევრ-ექსპერტები, რომლებსაც მიგრანტთა ჯანმრთელობის სფეროში აქვთ გამოცდილება და პროფესიულად დაკავშირებულნი არიან აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონებთან.

აზერბაიჯანი


ფარვანა ვალიევა, აღმასრულებელი დირექტორი, არაკომერციული ორგანიზაცია «Saglamliga Khidmat»

ელფოსტა: parvana.valiyeva27@gmail.com


ქამრან რზაევი, თავმჯდომარე, ორგანიზაცია «Gender and Development»

ელფოსტა: gender.and.development.az@gmail.com

სომხეთი


ჟენია მაილიანი, პრეზიდენტი, „რეალური სამყარო, რეალური ადამიანები“

ელფოსტა: zhenya@realwrp.com