ახალი ამბები

მოწოდება საქართველოში დაფუძნებული კომპანიებისთვის, რათა უზრუნველყონ ლოგისტიკური და ადმინისტრაციული მომსახურება საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზებისთვის REG-ის მიმდინარე პროექტების ფარგლებში

აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის მიგრაციისა და ჯანმრთელობის რეგიონული საექსპერტო ჯგუფი იწვევს საქართველოში დაფუძნებულ კომპანიებს მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში (ტენდერში), რათა უზრუნველყონ ლოჯისტიკური და ადმინისტრაციული მომსახურება მომავალი სამი საერთაშორისო ღონისძიებისთვის. წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 სექტემბერი, 18:00 ქ. ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ Terms of References. გთხოვთ, ყველა წინადადება წარადგინოთ ელექტრონული ფოსტით ზინაიდა აბროსიმოვას abrosimova@gmail.com